سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بایرام علی محمدنژاد – موسسه تحقیقات آب
ابوالفضل شمسایی – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین عباس نیا – موسسه تحقیقات آب (وزارت نیرو)

چکیده:

رسوبگذاری در مخازن سدها به عنوان یکی از مشکلات عمده سدهای در حال بهره برداری می باشد. انباشت رسوبات در مخزن سد از یک طرف با کاهش ظرفیت مفید مخزن و از طرف دیگر با برهم زدن تعادل رسوبات رودخانه باعث بروز مشکلات متعد می گردد. خروج رسوبات پشت سد توسط دریچه های تحتانی (عملیات شاس) یکی از روش های عمده مورد استفاده جهت تخلیه این رسوبات می باشد. در انجام این عملیات اطلاع از نحوه حرکت و موقعیت جریان رسوبی در مدیریت زمان باز و بسته شدن دریچه ها بسیار مهم می باشد. در این مقاله، مخزن سد سفید رود در هنگام ورود جریان گل آلود به آن با استفاده از نرم افزار Mike 3 در حالت مش بندی نامنظم مدلسازی شده است. در این تحقیق مدلسازی با داده های صحرایی اندازه گیری شده مقایسه و کالیبره شده است.