سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان بی مکر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
محمدعلی بنی هاشمی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده رسوب درمخازن سدها علاوه برآنکه باعث کاهش ظرفیت سد می گردد ممکن است کارکرد برخی از تاسیسات سدها مثل برخی دریچه ها را نیز دچار اختلال کند هنگامی که یک جریان حامل رسوب به ناحیه برگشت آب یک مخزن می رسد رسوب معلق شروع به ته نشین شدن کرده و تحت شرایط خاص تشکیل دلتای رسوبی را میدهد که بطور معمول از سه ناحیه مشخص تاپ ست و فورست و باتوم ست تشکیل شده است جریان حامل رسوب درزیرسطح آزاد آب تشکیل زیرجریان گل آلود یا غلیظ را میدهد چنانچه جریان غلیظ به سد برسد و تخلیه نشود تشکیل یک موج متحرک به عقب را میدهد این موج درنهایت به صورت یک پرش هیدرولیکی به حالت پایدار می رسد که درپایین دست آن دریاچه گل آلود مستغرق با رسوبات ریزدانه معلق تشکیل شده است دراینم قاله ابتدا به توصیف و بررسی مدلسازی های معروف یک بعدی و دو بعدی و سه بعدی که برای شبیه سازی رسوبگذاری درمخازن سدها و رودخانه به کارگرفته می شوند می پردازیم و سپس به بررسی و مدلسازی یکی از مدلهای عددی کارامد جهت توصیف پدیده های مذکور رسوب گذاری که با استفاده ازتکنیک تشخیر شوک می باشد پرداخته می شود و نتایج ارایه می شود.