سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمد مناف پور – استادیار دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

مخزن سدجریان آب را قطع می کند و تعادل طبیعی حاکم برجریان و رسوب را دررودخانه که بین بالا دست و پایین دست وجود داردبرهم میزند که این کار را با کاهش گرادیان انرژی به صفر انجام میدهد این مساله موجب کاهش ظرفیت حمل و درنتیجه رسوبگذاری درمخزن میگردد انباشت رسوب درقسمت های آغازین سد شروع می شود و موجب تغییر تراز بستر و متعاقب آن تغییر نیم رخ سطح آب می رشود رسوب گذاری درزمخن سد مضرات فراوانی دارد مشکل اولیه ودرحقیق مهمترین مشکل انباشت رسوب درپشت سد کاهش حجم ذخیره مخزن ودرنتیجه کوتاه شدن عمر مفید سد می باشد عدم اطلاع از وضعیت رسوبگذاری درمخزن و سد و پیش بینی روشهای کنترل آن موجب کاهش عمر مفید سدواتلاف سرمایه های عظیم ملی میگردد دراین پژوهش به بررسی مدل عددی MIKE21 درمورد پدیده رسوبگذاری درمخزن سد ستارخان پرداخته شده و نتایج بدست آمده با نتایج هیدرورگرافی انجام شده درمخزن سد مقایسه شده است.