سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاوه حسن آبادی – استادیار، دانشگاه ارومیه،ایران
فرنوش حاجیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه ارومیه،ایران
محمدباقر بیاد – کارشناس مشاور ژئوفیزیک، شرکت زمین آب پی، ایران

چکیده:

مطالعات ژئوالکتریکی در این تحقیق جهت بررسی رسوبات آبرفتی از نظر تغییراتدر جنس و اندازهی دانه ها، تفکیک لایه-ها و همچنین تشخیص سنگ کف صورت گرفته اس . ت تعداد ۲۰۰ نقطه برای انجام عملیات سونداژ قائم الکتریکی بر روی۹ پروفیل با استفاده از آرایهی شلومبرژه در نظر گرفته شده است. تفسیر منحنی های سونداژ قائم الکتریکی و مدلسازی دادههای ژئوالکتریکی به ترتیب توسط نرم افزارهای Res2dinv و IPI2win صورت گرفته اس . ت نتایج حاصل از مدلسازی دادههای ژئوالکتریکی، ضخامت بالای رسوبات آبرفتی در قسمت های مرکزی، شرقی و شمال شرقی منطقه مورد مطالعه را نشان میدهند. رسوبات آبرفتی از لایه های ضخیم رس و لایه های ماسه ای و گراولی اکثرا کم ضخامت تشکیل شده اند. این رسوبات بر روی سنگهای مارنی و آهکی منطقه قرار گرفته اند.