سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی اباذرپور – کارشناس ارشد باغبانی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات
بهمن پناهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
سید علی وکیلی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد جیرفت
علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی ومهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

خرمای مضافتی از ارقام غالب و مرغوب استان کرمان است، این رقم متوسط رس حدود ۱۸ سال است که دچار عارضه خشکیدگی خوشه گردیده و میزان خسارت وارده در بعضی باغات به ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد، و در بعضی مواقع به دلیل رطوبت بالای هوا و یا وزش باد شدید ریزش مینماید. جهت رفع این مشکلات برای رساندن مصنوعی خارک از روش انجماد ونگهداری در فریزر استفاده گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجراء گردید. آزمایش شامل دو فاکتور، ۱- مرحله رسیدگی در سه سطح (خارک، نیمرس و رطب). ۲- زمان نگهداری در سه سطح (۴۵ و ۹۰ و ۱۳۵ روز) بود. پس از نگهداری وخارج نمودن از فریزر در زمانهای مربوطه آزمایشات لازم نظیر درصد رطوبت میوه، pH، درصد قند احیاء، درصد قند کل، درصد مواد جامد محلول (TSS) و درصد اسیدیته در آزمایشگاه انجام، و نتایج نشان داد که پس از نگهداری در فریزر درصد مواد جامد محلول و درصد قند کل با گذشت زمان بطور معنیداری افزایش پیدا کرد. درصد قند احیاء خارک نسبت به رطب کمتر بود، اسیدیته و رطوبت در خارک نسبت به رطب بیشتر بود.رنگ خارکها با گذشت زمان نگهداری به تدریج تیره و بافت میوه نرمتر شد، بنحویکه بعد از ۴۵ روز قابل عرضه به بازار میباشد. هر چه زمان نگهداری بیشتر شود میوه تیره تر و نرمتر میشود. البته خرمای هلیلهای با توجه به دیررس بودنش از نظر زمان نگهداری باید بیشتر از مضافتی در سردخانه نگهداری شود. میوه عرضه شده با این روش کیفیت میوه تازه چیده شده را دارد.