سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هوشنگ وفایی – دانشجوی دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (شرکت آب منطقه ای همدان )

چکیده:

این مطالعه بر روی رسوبات کانال ی رودخانه کلا ن به منظور شناخت و بررسی رخساره های رسوبی ومدل رسوبی صورت گرفته است . حوضه آبخیز رودخانه کلان در سه استان همدان، مرکزی و لرستان واقع شده است . این حوضه به لحاظ تقسیمات زمین ساختی در زون سنندج – سیرجان واقع شده است و آثار آن به صورت ماگماتیسم در حوضه دیده می ش ود. گستره حوضه آبر ی ز مورد مطالعه، مجموعه ای از سنگ های دگرگونی مجاورتی هورنفلس، شیست و شیست های لکه دار و اسلیت است که گاهی توده ه ای نفوذ ی کوچک و بزرگ در نقاط مختلف آن برونزد دارند . این واحدها توسط نهشته های Qt1 پادگانه های ابرفتی مرتفع ، Qt2 پادگانه های ابرفتی پست Qf رسوبات بادبزنی ابرفتی و Qal رسوبات بستر رودخانه ) پوشیده شده اند . بررسی ها نشان می دهد که رخساره غالب منطقه مورد مطالعه گراولی و ماسه ای و رودخانه از نوع بریده بریده و مستقیم و گاهی پیچشی است که به سه بخش بالایی میانی و پائینی قابل تفکیک است.