سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد بهرامی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور واحد شیراز
رضا میرزایی محمودآبادی – استادیار گروه زمین شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهب
مهرناز خادمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسو

چکیده:

کوههای قلعه به دو قلعه مجزا و بلندی هستند که از دشت مسطح شمال غربی مرودشت استان فارس سر بر افراشته اند برطبق نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ سیوند سازند ایلام از واحدهای کربناته گروه بنگستان به سن کرتاسه فوقانی کنیاسین ماستریشتین تنها واحد لیتولوژیکی تشکیل دهنده این کوه ها است رخنمون های این کوه ها از دو نوع رخساره آواری در زیر و آ]کی در رو و در نتیجه از دو بخش تشکیل شده اند بخش آواری شامل شیل، مارن، ماسه سنگ چرت آرنایت و کنگلومرا چرت رودایت با سنگواره های دریایی و عمدتا کفزی است که به تناوب و یا بدو ترتیب با ستبرای قابل توجه به گسترش جانبی زیاد برونز دارد ویژگیهای سنگ شناختی ساختمانهای رسوبی و سنگواره های این بخش در مجموع نشان از یک محیط ساحلی سیلیسی آواری و در اینجا کمپلکس ها یا جزایر سدی است.