سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشته محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
برومند صلاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
رسول همتی – کارشناس ارشد

چکیده:

یکی از بلایای طبیعی که هرساله درسراسر جهان خسارتمالی و جانی زیادی ایجاد می نماید و باعث آواره شدن و نابسامانی تعدادزیادی از مردم می شود سیل می باشد ازجمله عوال اصلی وقوع سیل بارشهای سنگین و یا رگباری است که معمولا این بارشها حاصل توفانهای تندری میب اشد بهعلت زیاد بودن شدت و مدت بارش حاصل از این گونه ابرها درزمان کوتاهی دریک منطقه که از لحاظ مورفولوژیکی نیز پتانسیل سیل خیزی بالایی دارند جریانهای سیلابی به وجود می آید دراستان کرمانشاه همه ساله سیل ها خسارات مالی و اقتصادی برجای می گذارند کها ین سیل ها بیشتر ناشی از ریزش باران های سنگین درمنطقه کرمانشاه می باشد دراین بررسی ابتداداده های اولیه سطح زمین از ایستگاه های همدیدی سازمان هواشناسی کشور برای ایستگاه های کرمانشاه روانسر سرپل ذهاب و کنگاور طی دوره آماری به ترتیب ۶۰و۲۲و۲۴و۲۳ ساله دریافت گردید کنترل ها آزمون های اولیه و استخراج داده های توفان تندری از کدهای هوای حاضر ۱۷و۲۹و۹۹ تا ۹۰ انجام گردید.