سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد رحمانی – کارشناسی ارشد مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،

چکیده:

در این تحقیق کاربرد نوینی از پردازش تصویر در جداسازی محصولات در نوار نقاله ها و ربات های صنعتیmanipulator)بررسی شده است.پساز آن خلاصه ای از الگوریتم های مربوط به این دو کاربرد آمده است .از آنجا که امروزه صنعت به سمت اتوماسیون وجایگزین کردن نیروهای انسانی توسط سیستم های هوشمند پیشمی رود، این موضوع اهمیتبسیار یافته است .در این تحقیق نرم افزار مورد استفادهبرای نوشتن برنامه از نرم افزار ویژال بیسیک وComponent ImageEnXبرایcapture) تصویر استفاده میکنیم.