سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر خیام طهرانی – شرکت زلال ایران
حلیمه روانبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی مفتاح هلقی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مراکز دفن پسماند شهری حتی درصورت رعایت نکات مهندسی در طراحی آنها می توانند سلامت محیط زیست و انسان رادرهنگام وقوع سیلاب ها با دوره برگشت طولانی تهدید نمایند برخی مشاهدت تمام مقیاسها و یا مدلی نشان داده اند که آلودگی های زیست محیطی ناشی از سیل گرفتگی محل دفن زباله بسیار با اهمیت بوده و اغلب در درازمدت اثرات آن ظاهر می شود که با توجه به پیچیدگی نیازمند بکارگیری شیوه به روز علمی است درپژوهشی بنیادین با استفاد هاز نرم افزار HEC-RAS و ضمن تعیین پهنه بندی خطر سیل گرفتگی با دوره های برگشت مختلف یک بازه مفروض از حوزه ای آبریز از نرم افزار GIS کمک گرفته شده تا پیامدهای انتشار آلاینده های یک محل دفن پسماند شهری که می تواند تحت تاثیر سیل قرارگیرد تعیین گردد با این شیوه و ضمن بهره گیری از نقشه های توپوگرافی با دقت مناسب و برخی داده های زیرساختی هواشناسی /هیدرولوژیک این امکان را فراهم می آید تا به تصمیم سازی منطقی قبل از انتخاب یک محل دفن پسماند شهری اقدام شود رای آزمودن گستره کارایی این شیوه بدیع درکارهای مهندسی متکی به رایانه داده های مرتبط با یک محل دفن پسماندهای شهری درمنطقه زرینگل دراستان گلستان که به علت واقع بودن درحاشیه رودخانه از منابع بالقوه آلودگی درهنگام سیلاب به شمار می رود مورد بررسی قرارگرفته است.