سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خنیفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد د

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان همواره با شروع فصل عملیات بهره برداری از مزارع نیشکر بارندگی پاییزی و پس از آن بارندگی زمستانه شروع می گردد و شرایط رطوبتی مزرعه اجازه بهره برداری صحیح از کارشناسان گرفته و مجبور می شوند تادر شرایط رطوبتی بالای ۱۵ % وارد مزرعه شده وعملیات بهره برداری راانجام دهند و پس از برداشت نیشکر از سطح مزارع و پس از فراهم شدن شرایط رطوبتی مزرعه اقدام به عملیات بازرویی مجدد مزارع نموده ومزارع را برای سال آینده آماده می نمایند که این عملیات عبارت است از زیرشکنی ۵۰ سانتیمتری در بغل دو طرف پشته ( نی در کف جوی کشت شده ) ویا روی خط الراس پشته صورت میگیرد و بعد از آن کولیتواتور برای شکستن کلوخه های بوجود آمده و جمع کردن پشته ها ( درست کردن مجدد پشته ) استفاده می شود که این عملیات زیرشکنی و کولیتواتور با دستگاه بلدوزر دی ۶۵ انجام میگیرد که پس از آزمایشات مکرر در مزارع واریته های مختلف تجاری درهفت تپه شمال خوزستان مشخص گردید که این تحقیقات هیچگونه تاثیرمثبتی روی عملکرد نیشکر نداشته و فقط بارمالی وهزینه ای و مدیریتی دارد و در بعضی تیمارها مشخص گردید که تاثیر منفی بخاطر از بین بردن میزان سبزینگی نی در کف فارو بخاطر حرکت زنجیرهای دستگاه باعث افت ( کاهش ) عملکرد نیز گردیده است .