سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشگاه لرستان
ماشااله دانشور – استادیار دانشگاه لرستان
سیده سمانه موسوی – دانش آموخته دانشکده کشاورزی لرستان

چکیده:

موقعیت حوزه آبخیز سزار دارای مختصات طول شرقی از ۲۲و۱۵دقیقه و ۴۸تا۴۳ و ۲۹و۴۹ و عرض شمالی از ۱۷دقیقه و ۵۸و۳۲ تا ۳۲ و ۲۸و۳۳ میباشد که وسعتی معادل ۳۲۴۸۱۰ هکتار را درخود جای داده زیرحوزه سزاردربخشی از حوزه آبخیز رودخانه دز قرار گرفته است روشهای مورد بررسی که دراثر دخالت مستقیم انسان در تخریب مراتع تاثیر دارند عبارتنداز نحوه بهره رداری و مالکیت تبدیل اراضی مرتعی به دیمزارهای کم بازده قطع و استحصال چوب درختان و گیاهان مرتعی جهت سوخت بهره برداری جهت آذوقه و غذا بهره برداری غیراصولی از گیاهان صنعتی و دارویی ایجاد تاسیسات ساختمانی و راهسازی ولی روشهای مورد بررسی کهدراثر دخالت غیرمستقیم انسان درتخریب مراتع تاثیر دارند عبارتنداز مدیریت نادرست دام و مرتع چرای دیررس چرای مفرط یا بی رویه اختلافات قبیله ای و طایفه ای درتمام این مراتع دام اضافی وجود داشته و ماندن بیش از حد مجاز دامها درعرصه مرتع هم چنین آتش سوزی های عمدی از طرفی درگیر برمراتع اعمال می شود روش بهره برداری مراتع به گونه ای است که گیاهان خوش خوراک مراتع بیش از حد مجاز مورد چرا قرار میگیرند. مراتع ییلاقی ارتفاعات اشترانکوه توسط دامهای عشایر بختیاری و مراتع میان بندو ارتفاعات پایین دست به وسیله دام های روستایی مورد چرا قرارمیگیرند.