سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار شقاقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
الناز عسگری نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

توجه به بحران های زیست محیطی از دغدغه های جدی مطالعات اجتماعی در سال های اخیر به شمار می رود. دراین راستا بحث های مبانی طراحی معماری نیز با اصطلاحات، اکولوژی، بحران طبیعت، هویت انسانی و پایداری قرین شد؛ و مفهوم معماری پایدار به عنوان معماری که کمترین دخل و تصرف در محیط طبیعی دارد، و از انرژی های پاک استفاده می کند و به بهترین شکل پاسخگوی نیازهای روحی و روانی مصرف کنندگان است مطرح شد. در این مقاله هدف بررسی راه حل ها و شیوه های منطقی طراحی پایدار در ادارات به عنوان یکی از ساختمان هایی که در جهان امروز بدون بحث پایداری و توسعه پایدار قابل تصور نیستند می باشد. با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی روند طراحی ادارات سبز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه به صورت جداولی ارائه گردیده است.