سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم عباسی منفرد – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه طراحی فرآین
نوراله کثیری – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه طراحی فرآین
تورج محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه فرآیندهای ج

چکیده:

روشهای متعددی برای کاهش پلاریزاسیون غلظتی در سطح غشا و درنتیجه افزایش کارایی غشا ارایه شدها ست یکی از این روشها ایجاد شرایط اغتشاش درسطح غشا می باشد پدیده اولترافیلتراسیون درشرایط درهم و تاثیر آن برپلاریزاسیون دراین پژوهش به کمک CFD بررسی شده است.