سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید قره چلو – عضو هیأت علمی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، میدان سعدی، ت
خسرو حسینی – استادیار دانشکده مهندسیعمران دانشگاه سمنان

چکیده:

رودخانه حبله رود یکی ازرودخانه های پرآب ودایمی استان سمنان است که پس از طی مسیر ارتفاعات البرز به دشت گرمسار و در نهایت به حوضه ابریز ایران مرکزی می ریزد این رودخانه علاوه بر نیاز شرب مردم گرمسار حدود ۳۵۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز دشت گرمسار را ابیاری می کند رودخانه حبله رود در مسیر خود تا رسیدن به دشت گرمسار کیفیت آب شدیدا تغییر می کند که طبق مطالعات انجام شده توسط دیگر محققان عوامل موثردر این تغییر کیفیت ناشی از عوامل زمین شناسی است دراین تحقیق جهت بررسی وضعیت شوری ابتدا داده ها وارد محیط GIS رقومی و لایه های مورد نیاز آماده شدند. سپس در مسیر رودخانه اقدام به برداشت نمونه آب در محلهای نمونه گیری تعیین شده برروی نقشه با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی GPS از محل تلاقی آبراهه های شور و رودخانه اصلی در فواصل مختلف گردید.