سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمشید سلحشور – دکتری عمران
عبدالرسول تلوری – دکتری عمران
کامیار گشتاسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه

چکیده:

مدیریت سبد پروژه که یکی از کارکردهای سازمان محور دفتر مدیریت پروژه می باشد، شیوهای مناسب جهت ارزیابی، انتخاب پروژه های مناسب ارائه میدهد حال مساله اساسی این تحقیق، فاکتورهای موثر بر موفقیت دفتر مدیریت پروژه در این کارکرد(مدیریت سبد) می باشد. نتایج حاصله نشان داد که به ترتیب: در دسترس بودن اطلاعات مربوط به پروژه ها برای تصمیم گیران، تصمیم گیری سیستماتیک پروژه محور، اطلاع رسانی مناسب و تلاش برای افزایش توانمندیهای سازمانی در زمینه مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه، وجود سیستم ارتباطیonlineدر کلEPM تهیه چهارچوبی کلی برای تعیین حد مقبولیت پروژه بیشترین میانگین پاسخ ها را به خوداختصاص دادند