سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی ع
مریم خدابنده لو – کارشناس آموزش ابتدای آموزش و پروش استان تهران
سحر آزادنیا – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

نقش عامه مردم به عنوان تولید کنندگان مواد زائد جامد ، ضرروت ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبدا تولید از طریق آموزشهای عمومی بیشترین اهمیت را دارد. سرمایه عمده لازم برای بازیافت مواد زائد از جمله کاغذ فقط از طریق جلب مشارکت عملی شهروندان و عناصر مدارس تولید کننده زباله و سهیم شدن موثر و کار آمد در قالب برنامه ای از پیش تدوین شده بازیافت زباله خواهد بود . در صورت محقق شدن امکان جلب این سرمایه عظیم ، کم هزینه و پایان ناپذیر باقیمانده سرمایه گذاری لازم بسیار اندک می باشد. زباله تولیدی در جوامع دارای اجزای مختلفی است که بسیاری از این اجزا از جمله کاغذ می تواند مجددا استفاده شود . در کشور ما بعد از مواد فساد پذیر کاغذ و مقوا دومین اجزای باارزش و قابل بازیافت زباله است که حدود ۱۰ درصد اجزای تشکیل دهنده زباله را به خود اختصاص می دهد که عمده تولید آن مراکز آموزشی مدارس و دانشگاه ها می باشد . برای تهیه یک تن کاغذ حدودا به ۱۵ اصله درخت سبز و تنومند نیاز است که بازیافت کاغذ می تواند باعث کاهش آلودگی محیط زیست ، حفاظت جنگلها و بهبود وضعیت اقتصادی شود.علاوه بر آن بازیافت کاغذ تا حدود ۷۴ درصد در کاهش آلودگی هوا و ۳۵ درصد در آلودگی آب که اساسی ترین فاکتورهای زیست محیطی بشمار می روند ، موثر است.یکی از راههای اساسی جهت تنوید افکار عمومی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله بازیافت مواد زائد جامد انعکاس مسائل فوق در متون درسی مدارس ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه می باشد. در مقایسه با کل حجم کتابهای درسی مقطع ابتدایی حدود ۱/۵ درصد از کل و د رمقطع راهنمایی ۳۱ صفحه اختصاص به مسائل محیط زیست دارد و موضوعات مرتبط با محیط زیست در کتاب های علوم تجربی ، جغرافیا ، شیمی و زیست شناسی گنجانده شده است . نتیج نشان می دهد که این متون هم از نظر حجم مطالب نسبت به کل محتوای برنامه درسی و هم از نظر کیفیت ناکافی می باشد . هدف از ارئه این مقاله معرفی اهمیت زیست محیطی ، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تفکیک و بازیافت زباله بویژه کاغذ در مراکز آموزشی و مدارس و راهکارهای اصلی در افزایش فرهنگ بازیافت مواد زائد جامد در عناصر مدارس از طریق رسانه های گروهی و مطالب درسی می باشد .