سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرحمان دانیالی – رییس اداره حفاظت محیط زیست اصفهان
فاطمه محمدی ایدغمیش – کارشناس اداره حفاظت محیط زیست
علیرضا ابوالحسنی – مسئول دفتر فنی شهرداری رضوانشهر

چکیده:

یکی از واحدهای صنعتی حائز اهمیت و باسابقه شهرستان تیران و کرون شرکت سرب و روی تیران می باشد که از سال ۸۴۳۱ درمحور جاده تیران نجف آباد واقع شده است .کارخانه سرب و روی تیران در نزدیکی شهر تیران و روستاهای عزیزآباد ،کوهان و قره تپه از توابع شهرستان تیران و کرون و نهضت آباد از توابع شهرستان نجف آباد )مرز بین دوشهرستان مذکور(و خط لوله گازواقع گردیده است . واحد یاد شده کنستانتره را از مواد معدنی )سرب و روی( تولیدکه به استناد اندازه گیری های صورت پذیرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی تأثیرات ناشی از آلودگی سرب حاصله از فعالیت واحد مذکور در محیط اطراف )چاه آب آشامیدنی و…(و نیز کارگران شاغل در واحد یادشده مشاهده گردیده است. در مقاله حاضر ضمن بررسی تأثیر فلزات سنگین ناشی از فعالیت واحد مذکور بر محیط اطراف به ارائه راهکارهای مناسب بمنظور کاهش و یا جلوگیری از ایجاد آلودگی در محیط اطراف پرداخته شده است