سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قاسمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران

چکیده:

تالاب هامون بزرگ ترین دریاچه آب شیرین ایران بوده که در قسمت شرقی ایران قرار دارد و از نظر اقتصادی نقش مهمی در معیشت مردم منطقه داشته است اما در یک دهه اخیر به دلیل کم توجهی وبروز خشکسالی های متعدد آسیبهای بسیار جدی به محیط زیست و اقتصاد منطقه وارد آمده است که بررسی یافته ها نشان دهنده آلوده شدن آب دریاچه، از بین رفتن آبزیان، نابودی پرندگان ،تخریب زمین های کشاورزی پیرامون دریاچه و مهاجرت ساکنان و تختک نشینان می باشد که نتیجه این کم توجهی ها ؛ رها کردن حدود ۲۱ میلیون متر مکعب پساب شهری و حدود ۹ میلیون متر مکعب پساب صنعتی به دریاچه، انتقال آب آلوده ۹ واحد معدنی فعال منطقه به ویژه معدن پنبه نسوز بندان به دریاچه،ورود فاضلاب های کشاورزی آلوده به انواع مختلف کودهای شیمیایی ،آب اندازی ماهی نی خوار آمور به دریاچه و از بین رفتن نیزارهارا در بر دارد.