سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایدا قاضی زاده – دانشکده فنی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده:

شواهد تجربی نشان می دهد که یکی از راهکارهای پرکردن شکافمیان دولت ها و شهروندان افزایش تعامل میان شهروندان و دولت، ومیان خود شهروندان است. امروزه تمایل دولت الکترونیک به رویکردبازارمحور، دموکراتیک بودن حکومت را تحت الشعاع قرار داده و سببکاهش مشارکت شهروندان، شور و مسئولیت پذیری عمومی و شهروندی شدهاست. در این مجال سعی شده راهکارهایی برای حل این مشکل بااستفاده از فناوری تلفن همراه ارائه شود و جهت گیری پژوهش های آتینیز مورد بررسی قرار گرفته است.