سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محسن حیدری یزدی – کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز
لیلا علیمرادی – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث بخش کلارستاقی – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی تابستانه و بقایای انها و روشهای مکانیکی و شیمایی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در باغات مرکبات، ازمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۷ تیمار و ۳ تکرار در زمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸ در باغ مرکبات واقع در شهرستان رودان استان هرمزگان اجرا شد. تیمارها شامل گیاهان پوششی سویا (Glycine max)، یونجه یکساله (Medicago sativa)، شبدر برسیم (Trifulium alexandrinum)، روتیواتور، مالج کلش جو، علف کش گلیفوسیت و شاهد بدون کنترل بودند. نتایج نشان داد که گیاهان پوششی سویا و یونجه به ترتیب بیشترین و کمترین زیست توده را در بین گیاهان پوششی تولید کردند. روند شاخص سطح برگ نیز همانند زیست توده گیاهان پوششی بود. نتایج نشان داد، تیمار گیاه پوششی سویا کمترین و گیاه پوششی یونجه بیشترین زیست توده علفهای هرز را دارا بودند. بهترین تیمار برای کاهش تراک کل علفهای هرز تیمارهای مالچ کلش جو و گیاه پوششی شبدر بودند و تیمار گیاه پوششی یونجه نامناسب ترین تیمار بود. در کل تیمارهای گیاه پوششی سویا و شخم مناسب ترین و گیاه پوششی یونجه نامناسب ترین تیمارها برای کنترل علفهای هرز بودند.