سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید اسدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

در این مفاله راهکارهای مختلفی که اکثرا در روشهای پردازش صحبت مورد بحث قرارمی گیرد باهم مقایسه شده و یک مسیر مطمئن از شروع تا انتهای پردازش صحبت توصیه شده است . صحبت توسط حنجره تولید می شود و گوش انسان آن را گرفته و سیگنالهایی را به مغز می رساند . محدوده قابل سمع ٢٠-٢٠٠٠٠ هرتز می باشد ولی محدوده فرکانسی صحبت از ۵٠ تا ٨٠٠٠ هرتز افزایش نمی یابد . برای پردازش صحبت ابتدا با یک میکروفن و کارت صدا ، صحبت را به سیگنال تبدیل می کنند . در ادامه پیش پردازشهایی روی سیگنال انجام می شود و از یک محدوده زمانی از سیگنال که مانا باشد ویژگیهایی استخراج شده و بردارهای ویژگی بدست آمده طبقه بندی شده و تشخیص انجام می شود .