سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لاچین پهلوان – کارشناس ارشد معماری تبریز

چکیده:

مبحث توسعه پایداری و راه های نیل به اهداف آن درجهان امروز و خصوصا کشورهای درحال توسعه بصورت امری ضروری خواست سیاستگزاران و متولیان حکومتی بوده و دراین میان موضوع معماری بناهای شهری به عنوان یک یاز ایتم های تحقق این امر مورد توجه بوده است درراستای کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار درمعماری منطقه گرم و مرطوب بحث معهماری پایدار کوششی است برای حفظ محیط زیست و گسترش محدوده آسایش انسان و طراحی بناهایی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود ودرپهنه وسیعتر با منطقه و جهان دارد با رشد روزافزون جمعیت و نیاز افراد جامعه به تامین سرپناه بهره گیری از سیستمهای نوین معماری مطابق با شرایط اقلیمی منطقه و روزآمد سازی راه کارهای معماری سنتی برای تامین آسایش انسان و صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر درساختمان ها یکی از ضرورت های اساسی به شمار می اید.