سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهر کیافر – دانشجویان دکتری معماری
بابک پهلوان –

چکیده:

تامل درمعماری پایدار به لحاظ نتایج ارزنده و مفید آن از جمله کنترل مصرف انرژی و کاهش هزینه های مربوط کاهش هزینه های سرمایه گذاری و بهسازی محیط زیست مورد توجه اکثر طراحان و سازندگان ساختمان قرارگرفته است و چون هیچ روش منحصربفردی درجهت بهبود شرایط زندگی و بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان ها وجود ندارد به همین دلیل یکپارچه سازی ساختمان نسبت به محیط اطراف و ترکیب فناوریهای بهینه نسبت به ساختمان اهداف کلی را تامین خواهد کرد لذا اصولی که حاصل ترکیب هوشمندانه ای از راه کارهای سنتی و جدید طراحی درتوسعه معماری پایدار باشد می تواند با ایجاد تعادلی بین محیط و ساختمان به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی مفید بوده و به نیازهای موجود این زمان جوابگوی متعادلی باشد.