سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد احمدی – رئیس دفترمحیط زیست وکیفیت منابع آب-شرکت آب منطقه ای زنجان
زیبا نجمی – کارشناس دفترمحیط زیست وکیفیت منابع آب-شرکت آب منطقه ای زنجان

چکیده:

در سال های اخیر افزایش جمعیت، صنعتی شدن و تحول در کاربری اراضی، روند تخریب محیط زیست را در دهه های اخیر شدت بخشیده و منابع موجود هر کشوری از جمله منابع آب را زیر فشارهای فزاینده ای قرار داده و مدیریت معقول و منطقی آن را بسیار دشوار و پیچیده تر از گذشته کرده است. برای رویارویی و دستیابی به راهکارهای مناسب برای مدیریت و مهار بحران آب ، نیاز به آمار و اطلاعات لازم از وضعیت موجود و روندهای گرایشی حاکم در آینده می را می توان یکی از مهمترین اقداماتی دانست که برای افزایش آگاهی و شناخت « پایش و ارزیابی منابع آب » . باشد درباره شرایط منابع آب کشور باید انجام پذیرد و نتایج این گونه بررسی ها در برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع آب مورد استفاده قرار گیرد. استان زتجان نیز با توجه به میزان محدود منابع آبی محدوده های مطالعاتی آن از این امر مستثنی نمی باشد. حدود نیمی از نیاز آب شهری زنجان برای افق زمانی طرح تامین آب شرب توسط جریانهای آب سطحی از طریق سد تهم مابقی آن از طریق منابع آب زیرزمینی تامین خواهد شد. پر واضح است که علاوه بر تامین کمی آب مورد نیاز فوق تضمین کیفیت آن نیز به دلایل رسالت وزارت نیرو بسیار حیاتی بوده و از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار می باشد. در این راستا پایش منابع آب جهت حفاظت کیفی این منابع محدود نقش و اهمیت بسزایی خواهد داشت. در این مقاله ضمن تشریح وضعیت منابع آب شرب شهر زنجان راهکارهای عملی نحوه حفاظت کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر مورد بررسی قرار گرفته است.