سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید یادگاری – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار-دانشگاه صدرالمتالهین

چکیده:

بر اساس تحقیقات، جوامع بشری سیر دگردیسی خود را از جامعه باستانی آغاز و به جامعه شکار، متمدن، صنعتی واطلاعاتی رسیده و در ادامه این حرکت به دنبال جامعه دانشی، مجازی و الحاقی می باشد. جامعه مجازی هرکس را در هرزمان و هرجا زیر پوشش خواهد گرفت و محدودیتهای زمانی، جغرافیایی و فضایی که بشر امروز با آن درگیر است را از بین خواهد برد و باعث تغییرات زیادی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به شکلی کاملا متفاوت باوضعیت فعلی جهان خواهد بود. جامعه مجازی در آغاز با عناصر ارتباطی اولیه شروع و پس از وب ۱ یا وب محتوا محور، کهمصادیق آن رادیو، تلویزیون، اینترنت، پرینت، ایمیل و موتورهای جستجو می باشد و مخاطب آن منفعل است؛ اکنون به مخاطب فعال وب ۲، یعنی وب ارتباط محور که شامل وب ۲٫۰۱ ، پادکست ۲، وبلاگ ۳، ویکی ۴، تجارت اجتماعی ۵،شبکه هایاجتماعی ۶ و جامعه همراه ۷و…رسیده است و در ادامه به وب ۳ یا وب ادغام زمینه، وب ۴ یا وب اتصال اشیا، و در نهایت تا سال ۲۰۲۰ به وب ۵ یا وب بسط افکار خواهد رسید (ارجمندی, ۱۳۹۴ ).اما نسبت ما با این تغییر و تحولات در حوزه تکنولوژی، مخاطب و جامعه چیست؟ یکی از مباحث مورد توجه در سند ششم توسعه کشور، موضوع صدور فرهنگ ازطریق ظرفیت فضای مجازی می باشد.در بند ۳۳ سند ششم، توسعه ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی و در بند ۷۲ حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی – ایرانی و مقابله با این پژوهش با این رویکرد، راهکارهای توسعه ی محتوا در .۱۳۹۴ khamenei.ir, تهدیدات مورد تاکید قرار گرفته است فضای مجازی را مورد واکاوی قرار داده است.