سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد قهدریجانی – مربی بورسیه گروه مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی، واحد علوم و
روح اله یوسفی – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد
مسعود نظام الاسلامی – عضو باشگاه پژوهشگران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرا
محمد مهدی امیری خوریه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانش

چکیده:

با توجه به اینکه سهم روستایی در ایران ۳۱% از کل جمعیت کشور می باشد. و همچنین از کل سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در ایران ۷۵ درصد در نواحی روستایی قرار دارند، بی شک توسعه روستا ها در این کشور از طریق توسعه کشاورزی به ویژه کشاورزی پایدار م یتواند در رشد اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد. هم اکنون سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در ایران معادل ۱۶٫۲ میلیون هکتار می باشد که ۱۷% این رقم به صادرات محصولات باغی اختصاص دارد. برای توسعه پایدار روستاهای ایران باید به دو موضوع گسترش خاک و کاشت حفاظتی و دیگری به موضوع توسعه کشت محصولات ارگانیک و سالم توجه داشت. در همین راستا در این تحقیق سعی بر آن شده است، که چالش ها و راهکارهای توسعه این سیستم های کاشت در کشاورزی ایران بررسی گردد. نتایج تحقیقات نشان داد که توسعه کشت محصولات ارگانیک در ایران عمدتا در بخش محصولات گلخانه ای و مقدار کمی از محصولات باغی بوده است. به نحوی که تقریبا ۱۱۴٫۰۰۰ هزار هکتار سهم بخش زراعت از تولید به شیوه ارگانیک و ۱۲۶٫۰۰۰ هکتار سهم بخش باغی و گلخانه ای بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که سطح زیر کشت محصولات به روش حفاظتی در طی هشت سال اخیر در ایران رشد چشمگیر و بالایی داشته است به نحوی که در سال ۲۰۱۱ به ۳۰۰٫۰۰۰ هزار هکتار رسیده است. عدم آشنایی کشاورزان با روش های نوین خاک ورزی و کشت و عدم توسعه و ترویج نتایج مفید محصولات ارگانیک در بین مصرف کنندگان از موانع رشد سریع و توسعه کشاورزی سالم و ارگانیک می باشد. تا کنون ۱۵۴ کشور در لیست تولید کنندگان این محصولات قرار گرفته است که متاسفانه نام کشور ایران به دلیل عدم بحث استاندارد سازی و عدم وجود استاندارد سازی و عدم وجود استانداردها هنوز در لیست قرار نگرفته است. انتخاب و کاربرد ترویج صحیح ماشین ها و ادوات و شناسایی استانداردهای لازم برای تولید محصولات ارگانیک و همچنین اتخاذ سیاست های مناسب از سوی دولت می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی در ایران داشته باشد.