سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره سفید خانی – دانشجوی مدیریت صنعتی،دانشگاه پیام نور خوانسار
نجمه قیصری – دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور خوانسار

چکیده:

بی شک کارافرینی سهم عمده و نقش ویژه ای درتوسعه فناوریهای نوین ازجمله فناوری اطلاعات داشته است و این فناوری نیز خود برکارافرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارافرینی مدرن را بوجود آورده اند کارافرینی دیجیتال یکی ازشاخه های جدید و مدرن کارافرینی است میدانیم که کارافرینی یکی ازپایه های اقتصادی کشورهای درحال توسعه می باشد که خصوصا درزیرشاخه کارافرینی دیجیتال پیشرفت شگرفی داشته است حال به میزانی که ازکارافرینی سنتی پیشی بگیریم و ارتباط خود را با دنیای مجازی افزایش دهیم می توان این شاخه از کارافرینی را توسعه و بهبود بخشیم که این خود باعث ایجاد زمینه های اشتغال درکشورهای توسعه یافته می باشد که این شاخه امروزه بعنوان پیشرفته ترین و پرکاربردترین نوع کارافرینی مورد استفاده قرارگرفته است شاخه ای دیگرکارافرینی الترونیک است که اگر بصورت حرفه ای و با استفاده ابروزترین منابع اطلاعات مجازی باشد میتوان از آن سود برد