سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده سیادت – کارشناس ارشد مدیریت MBA
علیرضا پیرعلی – مربی دانشگاه پیام نوراهرم

چکیده:

به اعتقاد بسیاری ازصاحبنظران و جامعه شناسان اولین پیش نیاز داشتن یک اجتماع سالم و برقراری امنیت پایداردرجامعه است زیرابرخورداری از چنین امنیتی علاوه برانکه بسترساز شرایط لازم برای رشد ارتقا اقتصادی منطقه است فراهم ساز زمینه های مطلوب جهت رشد اجتماعی و فرهنگی آن نیز می باشد درپژوهش حاضر تحت عنوان بررسی راهکارهای توسعه امنیت پایدار دراستان سیستان و بلوچستان پژوهشگرکوشیدها ست تا با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات کتابخانه ای چالش ها و تهدیدات پیش روی برقراری و توسعه امنیت پایدار دراستان سیستان و بلوچستان را درابعاد سه گانه اقتصادی اجتماعی و امنیتی مورد مطالعه قرار داده و بدین گونه پس از شناسایی نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدید موجود دراین منطقه اطلاعات حاصله را تجزیه و تحلیل نموده و بدین ترتیب بهترین راهکارها جهت توسعه امنیت پایدار دراین استان را ارائه و پیشنهاد نماید.