سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سونیا موسی رمضانی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
الهه ولایتی – دانشجوی کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده:

این مقاله، راهکارهای تدریس برخط و ابعاد تربیتی تدریس برخط را مورد بحث قرار میدهد. هدف این مقاله، نمایاندن یک نوع محیط یادگیری برخط اثر بخش است که از راهکارهای ندریس برخط همچون؛ محاوره ها و گفت و گوها به عنوان یکی از عناصری که باید در طارحی آموزشی دوره های برخط مورد توجه قرار گیرد، استفاده میکند تا آنها را با دیگر عناصر آموزش برخط تلفیق کند. بر طبق اطلاعاتی که در این مقاله ارائه می شود و بر مبنای تحقیقات شکل گرفته، م یتوان گفت استفاده از راهکارهای تدریس برخط که گفت و گوها و محاوره ها را به عنوان یکی از عناصر مه می در نظر می گیرد که باید در زمینه تدریس برخط با دیگر عناصر تلفیق گردد، می تواند بهترین شرایط را برای امکان ایجاد یک محیط یادگیری برخط اثر بخش فراهم کند.