سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین میسمی – معاونت پژوهشی مرکز ملی مقاوم سازی ایران
مصطفی جلال – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
هاشم نوربخش – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، مرکز ملی مقاوم سازی ایران
محمدسجاد عبدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

سازه های بتن مسلح مدت هاست که در صنعت ساخت و ساز پلها و روگذرها مورد استفاده بوده است و عنصر محوری در مسلح سازی این سازه ها، فولاد می باشد. اگرچه فولاد مزایا و قابلیت های زیادی در مهندسی پل دارد و نقش بسیار قابل توجهی دارد، اما دارای اشکالاتی از جمله وزن سنگین و مقاومت کم در برابر شرائط نامساعد محیطی، دما، رطوبت و خوردگی می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی مواد جایگزینی به نام FRP ساخته شده است که ضمن دارای بودن مشخصات مقاومتی بسیار خوب و آسانی کاربرد در اجرای سازه های روگذر، درمقابل خوردگی و آسیب های محیطی در مجاورت اسکله ها و پلهای آبی و تونلهای عبور آب و مدفون نیز بسیارمقاوم می باشد.
در حال حاضر ، استفاده از FRP در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم گشته است و همچنان این فناوری در حال توسعه و پیشرفته می باشد. در کشور ما نیز، استفاده ازاین مصالح جایگزین خصوصا در سازه های ابی از جمله پل ها و روگذرها و نیز در تریمم و بهسازی سازه پلها و پایه ها و حتی عرشه پل بسیار ضروری به نظر می رسد که در اینجا بررسی و تحقیق مفید وجامعی درباره استفاده از FRP به عنوا ن مکمل و حتی جایگزین فولاد در سازه های بتنی پلها صورت گرفته و مزایا ومعایب آننیز مورد بررسی قرا رگرفته است.