سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خشایار کاشانی جو – استاد یار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس تهران،
مهدی بهادری – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،

چکیده:

تشخیص هویت در فضاهای شهری یک اصل محسوب می شود، زیرا هویت مهم ترین رکن ماهیت و ذات مکان است،هویت در برگیرنده ارزش هایی از محیط طبیعی و مصنوع است که معرف تشخص شهر در سطح کلان، مناطق وفضاهای شهری است. در این راستا ورودی شهرها اولین و تأثیرگذارترین فضای شهری در مواجهه با شهر هستند که به عنوان یکی از نمادها و نشانه های شهر، معرف و بازتابنده هویت و شخصیت یک شهر است. پر واضح است مفهومورودی هویتمند با ایجاد فلکه و بلوار، چند تابلو یا مجسمه و از این قبیل سطحی نگری ها تعریف و محقق نمی شود و نمی توان از اینکه شهر، توریستی، مذهبی و یا صنعتی باشد صرف نظرکرد. برای هویت خاص هر ورودی لازم استورودی نماد چهره و شخصیت شهر باشد. نکته مهمی که مشکل اصلی ورودی شهرهای معاصر است عدم تشخص آنهامی باشد. الگوی بی مأخذی که در اغلب ورودی شهرهای ما چه ساحلی، چه کویری و چه کوهستانی تقلید می گردد جوابگوی نیازهای این شهرها و شهروندان آنها نیست. این پژوهش درصدد است ضمن بازیابی ورودی شهر به عنوانیکی از پتانسیل های ایجاد فضای شهری مطلوب و هویتمند، شناخت و بررسی نابسامانی های هویتی در این حوزه استراتژیک و در ادامه نقش جنبه های زیباشناختی و مولفه های هویتمند این حوزه را مورد توجه قرار داده و در نهایت به ارائه تمهیدات لازم به منظور ایجاد هویت در مبادی ورودی شهر با بررسی نمونه موردی پرداخته می شود