سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا طاهری – مدیرعامل شرکت پترو پایدار انرژی، مشاور انرژی کانون انجمنهای صنفی صن
سیدتوحید صدرنژاد – مدیر فنی انجمن صنایع روغننباتی ایران، کارشناس ارشد مهندسی شیمی- طراح
سیدحسن کوهستانی – مدیر پروژههای اجرایی بخش سیستمهای احتراقی شرکت آذر پایدار انرژی

چکیده:

انرژی و تامین آن مهمترین و زیربناییترین مسئله کشورهاست، چرا که نقش اساسی و ویژهای را در رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا میکند. در ادامه اهمیت این مقوله از دیدگاههای مختلف ارائه میگردد.بر طبق برآوردهای غیر رسمی، حدود ۳۵ درصد بخش خانگی و تجاری و ۴۰ درصد مصرف انرژی بخش صنعت به تولید بخار، آبگرم و روغن حرارتی اختصاص مییابد. بدین ترتیب اهمیت دیگها و کیفیت کارکرد آنها هر چه بیشتر بر همگان مشخص میگردد. این تقریب به معنای مصرف انرژی در حدود ۳۸ میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی میباشد. بدیهی است ۱ درصد افزایش راندمان سبب صرفهجویی قابل توجهی میگردد. در این تحقیق سعی شده است کلیه موارد موثر بر کارایی انرژی و استهلاک مورد بحث قرار گیرد و جزئیاتی در خصوص دیگها و مشعلها که در سایر متون آکادمیک از کنار آنها گذشتهاند با دقت و بصورت عملی ارائه گردد. یکی از نکات ارزشمند این تحقیق نونهای عملی از انجام راهکارهای پیشنهادی و بررسی اثرات بهبود از دیدگاه اقتصادی است.کلیه موارد عملی حاصل تجربه کارشناسان و ماحصل پروژههای شرکت پترو پایدار انرژی است.