سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سلیمه عبدالوهاب – کارشناس بیمه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی گرایش سازمانی
سیدمرتضی باقری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش سازمانی

چکیده:

در حال حاضر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکار ناپذیر است اینترنت تقریبا در تمامی ابعاد زندگی نفوذی فزاینده و رو به رشد داشته است در عصر حاضر یکی از بهترین آثار رشد فناوری اطلاعات را می توان تجارت الکترونیک دانست بسیاری از بخشهای ارائهدهنده خدمات مالی از جمله بانک و بیمه از اینترنت بهعنوان کانال توزیع کم هزینه و پرسرعت جهت کسب مزیت رقابتی در معرفی محصولات ا رائه خدمات و برقراری ارتباطات با مشتریان خویش استفاده می نمایند شرکتهای بیمه ایرانی نیز در سالهای اخیر باتاسیس وب سایتهای بیمه ای دراین عرصه پا نهاده اند بیمه الکترونیکی را میتوان در واقع به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که بصورت آنلاین درخ واست پیشنهاد مذاکره و قرارداد آن منعقد می شود.