سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن نوری –
کاظم ندافی –
سیمین ناصری –
یونسیان –

چکیده:

آلودگی هوا تنها بصورت یک مشکل منطقه ای مطرح نیست زیرا پدیده هایی نظیر بارانهای اسیدی- حفره لایه ازن- افزایش گرمای کره زمین ا ثراتی در ابعاد جهانی دارند از همین رو کاهش اثرات جهانی آلودگی هوا در تههد همه کشورها قرار می گیرد. پروتکل کیوتو یکی از مهمترین تعهدات کشورها صنعتی است که در آن گروه ک ثیری از کشورهای مذکور متعهد گردیدند که تا سال ۲۰۱۲ میلادی سطح انتشار (CO(2 خود ار تا حدود ۵% پائین تر از میزانی که در سال ۱۹۹۰ انتشار می یافته کاهش دهند. برای انی منظور در پروتکل کیوتو راهکارهایی ارائه گردیده که طی آن به کشورهای عضو پروتکل اجازه داده می شود ت با اجرای پروژههایی در زمینه کاهش انتشار( CO(2 در سایر کشورها اعم از عضو و غیر عضو تعهد خود را به انجام برسانند. ایران از معدود ک ورهای غیر عضو است که دارای زمینه های مساعد جهتهمکاری با دولتهای صنعتی به منظور کاهش انتشار( CO(2 می باشد. بر اساس آمارهای ثبت شده سرانه تولید( CO(2 در ایران سالانه ۳/۵۵ تن به ازای هر نفر می باشد و از این نظر ایران در کل جهان در رتبه ۱۹ قرار دارد. هدف: هدف از انجام این تحقیق پیدا کردن روشهای مناسب و قابل دسترسی برای کاهش انتشار (CO(2 در سطح استان قزوین می باشد که با بهره گیری از میزان مصرف سوختهای فسیلی در بخشهای تولید نیرو- صنعت- خانگی و تجاری- حمل ونقل به انجام رسیده است. روش: برای این منظور ضمن توزیع پرسشنامه در صنایع از آمارهای سازمانها و ادارات مختلف طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ نیز کمک گرفته شد. بحث و نتیجه گیری: در این مطالع مشخص گردید که در بخش تولید نیرو (نیروگاه برق) سالانه ۴۳۱۶۶۹ تن و بخش صنعت ۴۴۰۴۷۳۲ تن و بخش عمل و نقل ۱۳۹۹۵۲۶ تن و بخش خانگی و تجاری ۱۵۸۳۰۰۰ تن دی اکسید کربن انتشار می یابد. همچنین مشخص گردید که با بکارگیری روشهایی نظیر استفاده از سوختهای سبک مانند گاز طبیعی-انرژی های تجدید پذیر- بهینه سازی مصرف سوخت می توان از انتشار ۲۵۶۵۱۵۶ تن دی اکسید کربن در سال جلوگیری کرد. ضمن اینکه این میزان کاهش انتشار در صورت تأئید در بازار تجارت انتشار بطور میانگین دارای ۲۵۶۵۱۵۶۰ دلار ارزش خواهد بود.