سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مهین روستا – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت،
شیما پیله ور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت،

چکیده:

افزایش نگهداشت و بازدهی انرژی در هر بخش صنعتی، یکی از موثرترین ابزارهای صرفهجویی در هزینه میباشد. بررسیها نشان دادهاند که مصرف انرژی به ازای هر بشکه نفت خام تولیدی تا حد زیادی به پیچیدگی پالایشگاه در قسمتهای پیکربندی کوره و یوتیلیتیها بستگی دارد. بازدهی انرژی در پالایشگاهها به مرور زمان افزایش یافته است که ناشی از عوامل اقتصادی مانند افزایش قیمت سوخت مصرفی در آنها میباشد. یعنی بازدهی متناظر، همگام با قیمت سوخت افزایش یافته است. اصلاح واحدهای فرآیندی، استفاده از ظرفیت انرژی نفتخام و محصولات تقطیری در پالایشگاههای مدرن را بهبود میبخشد. بهینهسازی یک پالایشگاه مدرن باعث صرفهجویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف انرژی میشود. پالایشگاههای مدرن میتوانند بازدهی انرژی را به چند طریق بهبود دهند: افزایش تبادل حرارتی بین جریانهای فرآیند، تبادل حرارتی موثر در واحدهای فرآیندی، استفاده از گرمکنها و کورههایی با بازدهی حرارتی بالا، و استفاده از توربینهای گازی با هوای پیشگرم شده و تولید بخار از گرمای اتلافی. این مقاله به بررسی راههای مدیریت و بهسازی مصرفانرژی در قسمتهای مختلف یک پالایشگاه نفتمیپردازد