سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

داود سعادت – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
ارمان کیوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر
فرزان اسماعیل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

خلاقیت مهمترین شاخه هر علم و هنری محسوب می گردد زیرا به واسطه ان امری بدیع و جدید در آن حوزه زاده می شود و موجبات ارتقای وضع موجود را فراهم می آورد این پژوهش درباره تئوری معماری است و به جنبه های مختلف قوه تصور تخیل و خلاقیت می پردازد و راهبردهایی که از طریق آنها می توان در طراحی معماری به خلاقیت دست یافت خلاقیت در معماری به منظور تدوین آفرینشگری در فرایند طراحی معماری،در گام نخست به تعریف واژگانی کلیدی پرداخته شده است. و سپس به صورت تفصیلی به بررسی راهبردهای نامحسوس فرایند خلاقیت که به دلیل نامحسوسبودن از آن غافل مانده ایم می پردازیم . رویکردهای اصلی خلق اثری بدیع با محوریت شخص خلاق ،فرایند ذهنی،انوع تفکر و تاثیر آن در فرایند طراحی بررسی خواهد شد.شیوه های پرورش آفرینشگری عبارتند از:تاثیر عملکرد دونیمکره مغز،تفکر خلاق و ویژگی های آن،ماهیت خلاقیت،آموزش فرایندها وتاثیر اندیشه ی خلاقانه در فرایند طراحی از راهکارهایی است که می توان به خلق آثاری در خور توجه پرداخت. همانگونه که مسئله آموزش خلاق همواره دغدغه ملل های مختلف بوده است،چه بسا که مبنای رشد توسعه در تمامی شاخه های علوم بوده است.