سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهناز شوشتری زاده – اصفهان،فلاورجان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
آیدا زیرک – اصفهان،معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مینا علیپور – اصفهان،فلاورجان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

چکیده:

یادگیری درهمه عرصه های زندگی نمایان است مطالعه به عنوان ابزار یادگیری مطرح می باشد یادگیری و عملکرد مطلوب تحصیلی ازمهمترین اهداف تحصیلی هردانشجو می باشدبسیاری از مطالعات نشان میدهد که مهمترین نشانگر عملکرد تحصیلی راهبردهای مطالعه می باشد یکی دیگر ازمسائلی که دردانشجویان و دانش آموزان شایع می باشد اضطراب امتحان است به کاربردن راهبردهای مطالعه و یادگیری و راهبردهای مقابله با اضطراب می تواند باعث پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی شود هدف این پژوهش تعیین وضعیت استفاده از راهبردهای مطالعه و یادگیری و سطح اضطراب امتحان و ارتباط این دودرددانشجویان دانشگاه ازاد فلاورجان می باشد این پژوهش بصورت توصیفی همبستگی برروی ۳۰۰نفر ازدانشجویان دختر که با روش نمونه گیری طبقه ای از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ازاد فلاورجان انتخاب شدند صورت پذیرفت ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه دموگرافیک راهبردهای مطالعه و یادگیری وین اشتاین LAssi و اضطراب امتحان ساراسون TAQ بود