سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا متولیباشی نایینی – کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ساوه
حیدر جهان بخش – دکترای تخصصی معماری، استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

کشور ایران رتبه پنجم به لحاظ وجود جاذبه های طبیعی و رتبه دهم جاذبه های با ستانی در دنیا را دارا ست. آمارها نشان می دهد ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو و حتی در میان کشورهای همسایه با وجود طبیعت چهارفصل و سابقه تمدنی و فرهنگی غنی و ظرفیت های بالقوه در زمینه جذب گردشگر، از موفقیت لازم برخوردار نبوده و سهم درآمد کشور از گردشگری در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین می باشد. این موضوع در چشم انداز کشور و افق ۱۴۰۴ اهمیت بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر بیش از دوسوم جغرافیای ملی ایران متاثر از اقلیم گرم و خشک است و گستره کویر بخش زیادی از کشور را در برگرفته ا ست. در حالیکه برنامه ریزی برای جذب گردشگر در کویر و توسعه کویر گردی بسیار حایز اهمیت بوده و به نظر میرسد توجه به اصول گردشگری پایدار در حوزه طبیعت گردی و با هدف حفظ منابع طبیعی و پایداری زیست محیطی کویر ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش تلاش شده است تا بر پایه مطالعات تطبیقی در حوزه گردشگری پایدار و طبعیت گردی در کویر و نتایج مصاحبه های انجام شده با متخصصین و کارشناسان حوزه گردشگری به خصوص در زمینه طبیعت گردی، چهارچوب های نظری و طراحی مجموعه های گردشگری کویرگردی در ایران استخراج و ارائه گردد. در پژوهش حاضر از روش تحلیل تماتیک مصاحبه ها و همچنین ارزیابی مزیتها و چالشهای موجود، برای دستیابی به اهداف تبیین شده استفاده شده و بر اساس یافته های تحقیق، الگوی طراحی مجموعه گردشگری در منطقه کویر مرنجاب که یکی از بکرترین کویرهای گردشگرپذیر کشور می باشد پیشنهاد شده است.