سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود کشاورز – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اس
سالم بعنونی – دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزف

چکیده:

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ۲۲ هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز دارای طولانی ترین شبکه خطوط لوله گاز در منطقه خاورمیانه می باشد. کار حاضر به صورت تجربی برای تعیین شرایط بهینه تولید Nox ناشی از احتراق روزانه حدود ۱٫۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری انجام شده است که به منظور جلوگیری از پدیده ی خزدگی ناشی از اثر ژول تامسون بعلت کاهش فشار گاز از ۱۰۰۰psi به ۲۵۰psi در رگولاتورهای ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری در محفظه احتراق هیترهای آن سوزانده می شود. برای این منظور در یک موردکاوی در ایستگاه تقلیل فشار شهر ایلام با دستگاه آنالیز گازهای دودکش با تغییر میزان ورودی هوا در دبی های مختلف و معلوم بودن آنالیز ترکیبات گاز خط لوله، پارامترهای احتراقی در طول محفظه احتراق هیتر وگازهای خروجی دودکش اندازهگیری شده اند. روش اندازه گیری داده های تجربی مطابق دستورالعمل SCAQMD Method -Rule 1146.2 EPA انجام پذیرفته است . در نهایت نیز اطلاعات خروجی یک کد کامپیوتری تهیه شده با برنامه مطلب بر اساس سیست مهای تعادلی شیمیایی همراه با انداز هگیری های تجربی انجام شده مبنای کار تعیین شرایط بهینه احتراق هیتر توسط نرم افزار لینگو برای مینیمم کردن تولید NOx قرار گرفته است.