سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایران برایی – دانشجوی دکترا مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب
مهدی فرزادکیا – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
نعمت اله جعفرزاده – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

برکه های تثبیت فاضلاب بدلیل توان پذیرش شوکهای بارآلی و هیدرولیکی روش مناسبی برای تصفیه فاضلابهای شهری و بسیاری از فاضلابهای صنعتیمحسوب میشود هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی کارایی روش ترسیب شیمیایی در حذف فلزات سنگین پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی آبادان می باشد این تحقیق از تیر ماه سال ۸۴ به مدت ۶ ماه برروی تصفیه خانه شهرک صنعتی آبادان انجام شد دراین طرح وضعیت عملکرد برکه های تثبیت درحذف پارامترهای کیفی Fc Tc TSS BOD5 COD کدورت و فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت میانگین مقادیر پارامترهای TSS BOD5 COD ، کدورت ، Ni) Al,Cd,Cr درپساب خروجی به ترتیب ۵۴۱/۳۳ ، ۳۲۵/۷، ۳۶/۳۳، ۱۴۰/۷۴، ۳/۴۲، ۰/۰۷، ۳/۱۳، و ۳/۰۷ بود که بین این مقادیر با حدود مجاز استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران اختلاف آماری معنی داری وجود داشت به منظور حذف فلزات سنگین Ni ) Al,Cd,Cr و پارامترهای دیگر پساب خروجی در آذرماه تحتتاثیر عمل انعقادبا منعقد کننده های آلوم و کلرید فریک قرارگرفت تاثیر PH دوز مواد منعقد کننده در فلوکهای متراکم تشکیل شده و میزان حجم تولیدی در فرایند حذف مورد بررسی قرارگرفت که در نهایت منعقد کننده کلرید فریک با دوز ۲۲۵mg/l به عنوان بهترینگزینه انتخاب شد.