سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شادی بصیری – دانشجوی دکتری صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی مرکز تحق
رضا فرهوش – دانشیارگروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
فخری شهیدی – استاد گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
رسول کدخدایی – استادیار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان

چکیده:

انار با نام علمیPunica granatum L.)متعلق به خانوادهPunicaceae می باشد. بنابر شواهد موجود انار بومی ایران کشورهای همجوار است. انار سرشار از ویتامین ها و عناصرمختلف و آنتی اکسیدان ها می باشد و دارای خواص درمانی است. آنتیاکسیدان ها برای پیشگیری از ابتلا به سرطان، بیماریهای قلبی، آرتروز و کاهش فشار خون مفید هستند. با توجه به اهمیت میوه انار، به منظور حداکثراستفاده از آن حتی از پسماندهای حاصل از فراوری در کارخانه ها و مغازه های تولید آب میوه، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی هسته انار، صورت پذیرفت. در این تحقیق از حلال های آب، متانل، استن، بوتانل، اتیل استات و هگزان برای تهیه عصاره از هسته و کنجاله هسته انار استفاده شد. نتایج نشان دادند که حلا لهای هگزان و استن به ترتیب بالاترین راندمان تولید عصاره از هسته انار را می دهند. عصاره متانلی هسته و کنجاله هسته انار دارای بالاترین قدرت آنتی اکسیدانی نسبت به سایر عصار هها بود