سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان مرزبان شیرخوارکلایی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و مناب
سیدجعفر هاشمی – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری
سیدرضا طباطبائی کلور – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری
یداله چاشنی دل – استادیارعلوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تجزیه مواد آلی در شرایط بی هوازی منجر به تولید متان، دی اکسید کربن، آمونیاک و دیگر گازها و اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم می شود. تجزیه در شرایط بی هوازی در یک هاضم ترکیبی فضولات دامی با کاه برنج در مخزن ۶۰ لیتری در دمای ۱±۲۸ درجه سانتی گراد در مدت ۳۰ روز مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش با نسبت ترکیبی۲۰ % کاه و ۸۰ % فضولات دامی انجام پذیرفت. نتایج آزمایش نشان داد که حجم گاز تولیدی در تانک هاضم ۱/۳۹ لیتر بوده است که بالاترین رکورد ثبت شده در روز دهم آزمایش می باشد. میزان حجم گاز تولیدی از روز دهم الی سی ام کاهش یافت. این امر می تواند به دلیل کاهش میزان پروتئین بعنوان شاخص تغذیه ای میکروارگانیزم ها باشد.