سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید طاهری قناد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در شرایط کنونی با توجه به رشد سریع جمعیت توسعه اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی به منظور تولید وخودکفایی الزامی است لذا برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی و با توجه به راندمان پایین موجود در شبکه ها باید به دنبال راهکارهایی به منظور افزایش راندمان مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی بود. از طرفی راندمان در هر شبکه ای به عنوان یک شاخص عملکردنشان دهنده وضعیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های ابیاری به شمار می اید بنابراین به منظور ارزیابی و پایش هر شبکه ابیاری و اگاهی از میزان آب ورودی به شبکه ها و تخصیص بهینه منابع آب باید همواره مورد توجه قرار گیرد. اگاهی هرچه بیشتر و به روزتر از این پارامتر به ویژه برای مسئولین توزیع آب و برنامه ریزی منابع اب در هر شبکه ای ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق راندمان با استفاده از اندازه گیری های صحرایی به عمل آمده به وسیله شرکت مهندسین مشاور دزآب و شرکت بهره برداری ناحیه شمال براورد و مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که راندمان انتقال و توزیع آب به طور متوسط ۷۳ درصد است