سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیثه سادات حسینی پویا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فارسی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انتقال ویروس ها به گیاه در تحقیقات مختلف از جمله بررسی بیماریزایی و تشخیص ویروس، اثر متقابل میزبان-ویروس، به گزینی برای مقاومت به ویروس ها و… مورد نیاز است. یکی از راههای انتقال در برخی از ویروس های گیاهی روش پیوند زدن است. در این تحقیق از گوجه فرنگی آلوده به عنوان پیوندک برای انتقال ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی به ۲۸ لاین گوجه فرنگی استفاده نمودیم. پیوند زدن در مرحله ۸- ۷ برگی گیاه صورت گرفت و پس از ۴۵ تا ۵۰ روز برای اطمینان از انتقال ویروس همه لاین ها را پس از استخراج DNA توسط واکنش PCR کنترل نمودیم. ویروس در همه گیاهانی که علائم نشان داده بودند، پس از ۵ تا ۶ هفته ردیابی شد. می توان گفت راندمان انتقال ویروس به این لاین ها توسط پیوند زدن بیش از ۷۰ درصد می باشد. با توجه به درصد موفقیت این روش در انتقال ویروس می توان از آن به عنوان یک روش مطمئن در انتقال ویروس مورد نظر استفاده نمود. این اطمینان بیشتر در لاین هایی که مورد آزمون بوده اند ایجاد می شود.