سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر اکبری مهام – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
سیدمجدالدین زندوی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده:

از ویژگی های مهم دانش جغرافیا، بینرشتهای بودن آن است. به عبارتی، از بهم پیوستگی دانش جغرافیا با علوم دیگر، نظریات و دیدگاههای نوینی را شاهد هستیم. از طرف دیگر ماهیت مسائلی که جغرافیا با آن ها روبروست همواره در حال تغییر است که جغرافیا در برخورد با آن ها نیاز به اتخاذ روش ها و دیدگاههای جدیدی دارد. یکی از این دیدگاهها، دیدگاه رادیکالی است که در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ وارد علم جغرافیا گردید و به عنوان رویکرد جدید برای تحلیل مسائل جغرافیایی جوامع شهری به کار گرفته شد. این نوشتار سعی در ارائه دیدگاههای رادیکالی در جغرافیا و برنامهریزی شهری دارد که برای احراز این امر با استفاده از منابع، از روش توصیفی– تحلیلی استفاده گردیده است