سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

سازمانهای امروزی در محیط شدیدا رقابتی همراه با عدم اطمینان بالا و تغییرات پویا، برای بقا و رشد نیاز به نوآوری دارند. کارآفرینی سازمانی شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در سازماغن است که در آن سازمان شرایطی را فراهم آورد تا کل سازمان و کارکنان آن از روحیه کارآفرینی برخوردار باشند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی با نوآوری در شرکت لاستیک بارز انجام شده است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ی مورد مطالعه در بر گیرنده ۶۵ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، مقایسه میانگین، تحلیل تشخیصی و ضریب رگرسیون چندگانه گرفته شده است. نتیجه گیری کلی که می توان گفت کارآفرینی سازمانی و نوآوری پدیده های پیچیده ای هستند که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرند. بنابراین نهادینه کردن آنها در لاستیک بارز مستلزم سیستماتیک، واقع گرایانه و بلند مدت است و رویکردهای جزئی، کوتاه مدت و مقطعی کارساز و مفید نخواهند بود.