سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحمان یعقوبی خانقاه – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
علیرضا اقبالی – عضو هیت علمی دانشگاه سماء اردبیل
جلال جمالی – دانش اموخته ی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق رابطه بین تقسیم سودو نقدشوندگی سهام را مورد مطالعه قرار دادیم. ما انتظارداشتیم شرکت هایی که نقد شوندگی کمتری دارند برای برای جلب رضایت سهامداران اقدام به توزیع سود نقدی بیشتری کنند . همچنین این موضوع را که پرداخت سود بیشتر موجبنگهداری طولانی مدت سهام توسط سهامداران خواهد شد را نیز در نظر گرفتیم. ودر رابطه فوق درصد سهامداران نهادی را برای دخالت دادن قدرت سهامداران مد نظر قرار دادیم.تعدادشرکتهای مورد مطالعه که باتوجه به روش غربالگری انتخاب شده بود ۶۳ شرکت است. برای براورد نقد شوندگی چندین معیار وجود دارد که ما از پنج مورد استفاده کردیم. دومورد ازمعیار فوق با متغییر های تقسیم سود هیچ رابطه نداشت رابطه سایر معیار ها هم در سطح پایینی بدست امد. ضمن اینکه درصد سهامداران نهادی نیز تاثیر قوی روی نتایج ندارد