سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح اله روحانی محمودی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
یوسف محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
زهره مهرفر – کارشناس زمین شناسی
عباس محبی – کارشناس عمران

چکیده:

دراین پژوهش ۱۲ زمین لغزش در منطقه بالادست البرز مورد بررسی قرارگرفت که دراین راستا خصوصیات ترکیبی آنها از قبیل طول L پهنا W و عمق D زمین لغزش ها همچنین شیب دامنه برداشت و روابط بین شکل و مقیاس آنها مورد بررسی قرارگرفت نتایج به دست آمده نشان میدهد که بررسی شرایط دینامیکی می تواند در پیش بینی شرایط واقعی و امکان رخ داد زمین لغزش ها حایز اهمیت زیادی باشد دراین بررسی مشخص گردید که کلیه ی خصوصیات مربوط به شکل زمین لغزش ها رابطه مستقیم با یکدیگر دارند همچنین کلیه ی خصوصیات مربوط به شکل زمین لغزش ها رابطه معکوس با شیب دامنه دارند این بررسی همچنین نشان میدهد که نسبت شکل طولی L/D و شکل متقاطع W/D رابطه مستقیم با شیب دامنه دارند.