سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب کامرانی – کارشناسی ارشد مشاوره

چکیده:

امروزه تقریبا تمامی صاحبنظران معتقدند که بین عوامل موثر برحوزه کار و تولید منابع انسانی مهمترین عامل محسوب می شود کاسیو۱۹۸۹ به نقل از قاسم زاده ۱۳۸۴ نتایج تحقیقات علوم رفتاری به طور اعم و رفتار سازمانی به طور اخص نشان میدهد که استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که درپرتو آنها جو و فضایی درسازمان ایجاد می شودتا هریک از کارکنان با رضایت کامل و احساس امنیت خاطر حداکثر تلاش خود رادرجهت مطلوب وظایف شغلی به کاربرند جزنی ۱۳۷۵ کوپروکارت رایت ۱۹۹۴ به نقل از پورکبیریان۱۳۸۶ معتقدند سازمان سالم سازمانی است که علاوه بربقا و ادامه حیات قادراست به طور مناسب برمشکلات فائق گردد ودائما درحال رشد و گسترش توانمندی های مقابله ای خویش است چنین سازمانی از شاخص کارمندان سالم نیز برخوردار است سلامت فردی تا بدان حد اهمیت پیدا کرده که همه ساله تعداد زیادی از مدیرعاملان زمان و انرژی زیادی را صرف انتخاب گزینه های مناسب شغلی می کنند تا به این ترتیب بهترین کارکنان را گلچین نمایند.